מהי מועצה אזורית?

מועצה אזורית היא צורת שלטון מקומי המאגדת, מבחינה מוניציפלית, מספר יישובים כפריים או קהילתיים באזור גאוגרפי מוגדר. המועצה האזורית היא מערכת שלטונית דו-רובדית, המועצה עצמה היא הרובד העליון והיישובים הם הרובד התחתון. הן למועצה הן לוועדי היישובים יש מעמד סטטוטורי כרשויות שלטון. ככל רשות מקומית אחרת גם המועצה האזורית מנוהלת על ידי ראש רשות וחברי מליאה הנבחרים על ידי התושבים בעלי זכות הבחירה.

מה הסיפור של המועצה אזורית אל קסום?

בשנת 2004 במסגרת תכנית לפתרון בעיית הכפרים הלא מוכרים הוקמה המועצה אזורית אבו בסמה אשר אגדה אחת עשרה יישובים וספקה שירותי רווחה וחינוך לאזרחים המתגוררים בכפרים לא מוכרים. בשנת 2012 פוצלה המועצה אזורית אבו בסמה והוקמו המועצות האזוריות אל קסום ונוודה מדבר.

המועצה אזורית אל קסום מאגדת שבעה יישובים: תראבין, אום בטין, אל סייד, סוועה, כוחלה, מכחול ודריג'את. היישובים נמצאים בפריסה רחבה לאורך כביש 31, מהעיר רהט מזרחה בואכה צומת שוקת ועד מבואות ים המלח. בנוסף לתושבים המתגוררים ביישובי הקבע בתחום שיפוטה משרתת המועצה אזרחים המתגוררים בפזורה הבדואית.

כיום רשומים ביישובי המועצה 11,846 תושבים אך המועצה מעריכה כי היא מעניקה שירות למעל 60,000 נפש, בתוך היישובים ומחוץ להם. שטח שיפוטה הכולל הנוכחי של המועצה הינו 38,610 דונם אך לא קיים רצף קרקעי בין יישובי המועצה.

בשנת 2017 התקיימו לראשונה בחירות דמוקרטיות למועצה ולוועדים המקומיים. באוקטובר 2018 התקיימו בחירות לרשויות המקומיות ומר סלאמה אלאטרש נבחר כראש מועצה.

איך נראית המועצה?

מיהם חברי המליאה?

מליאת המועצה האזורית מורכבת מנציגים של היישובים המשתייכים אליה.

חברי המליאה הם נבחרי ציבור הנבחרים במסגרת הבחירות לרשויות המקומיות.

 

 

 

יעקוב אבו חמאד

050-6587520

דריג'את

[email protected]

סאלם אלסייד

053-6300004

אלסייד

[email protected]

עזאת אלסייד

050-5311338

אלסייד

[email protected]

אברהים אבו כף

052-8250673

אום בטין

[email protected]

עטיה אבו כף   

054-4721216

אום בטין

[email protected]

שחאדה אבו כף

052-3601411

אום בטין

[email protected]

עבד אלבסט אלצנע 

054-2224878

תראבין

[email protected]

פאיז אבו רביעה

052-3093532

כחלה

[email protected]

עלי אטרש

052-3774509

סעווה

[email protected]

מוסא אלקורעאן

052-5865533

מכחול

[email protected]

 
 

מיהם חברי הועד המקומי?

רשימת הוועדים המקומיים

הוועדים הינם נבחרי ציבור הנבחרים במסגרת הבחירות לרשויות המקומיות.

אל סייד

 • סאלח סייד - התפטר

 • סאלם אלסייד

 • רמי סייד

 • סמיר סייד

 • אברהים אלסייד

 • עבד אלסייד

 • פאיז אלסייד 

 • אברהם אלסייד

 • שאפיק אלסייד

 

אום בטין

 • עטיה אבו כף

 • חסן אבו כף

 • חליל אבו כף

 • מחמד אבו כף

 • קאמל אבו כף

 • שאקר אבו כף

 • מחמד אבו כף

 • עיד אבו עסא

 

דריג'את

 • יעקוב אבו חמאד

 • קאמל אבו רביעה

 • עאמר חאג'

 • נאיף אבו חמאד

 • באג'ס אבו חמאד

 • ג'בר אבו חמאד

 • מאזן אבו חמאד

 

סעווה

 • עלי אלטראש

 • וחיד אלטראש

 • אברהים אלטרש

 • רזק אטרש

 • יוסף אטרש

 • כאיד אטרש

 • עלי אטרש

 

כוחלה

 • סלמאן אבו רביעה

 • אברהים אבו רביעה

 • יוסף אבו רביעה

 • עלי אבו רביעה

 • רביע אבו רביעה

 • עזאם אבו רביעה

 • פאיז אבו רביעה

 

מכחול

 • מתעב אבו עיאדה

 • מחמד אבו רביעה

 • עלי אבו עיאדה

 • מחמד אבו עיאדה

 • עלא אבו עיאדה

 • סמיר קורעאן

 

תראבין אלצנע 

      *  בסאם אלצנע 

      *  סלמאן אלצנע 

      *  עטוה אלצנע

      *  אברהים אלצנע 

      *  מחמד אלצנע 

 

 

מי הם נציגי ציבור ?

שם פרטי  שם משפחה 
דיאב  אבו חמאד 
אברהים  אלסייד 
כיפאח  אלסייד 
ג'אבר  אבן כף 

מי מרכיב את הועדות השונות במועצה?

ועדת הקצאות: מנכ"ל, מהנדס מוצה, יועמ"ש, מנהל מחלקת רכש, גזבר מועצה

וועדת הלוואות: גזבר, מזכירת השירות הפסיכולוגי, מנכ"ל

וועדת רכש: גזבר, יוע"מש, מנהל אגף שירותים חברתיים

וועדת השלושה: גזבר, מנכ"ל , יועמ"ש

וועדה לשימור אתרים: מהנדס המועצה, חליל אטראש, וליד תראבין, ג'דאללה אבו כף, סקר אבו עיאדה, רמאדן אלסייד

וועדת מלגות: גזבר, יועמ"ש, מנהל מחלקת חינוך, ד"ר מוחמד אלעתמאין-מפקח, סעיד אבו רביעה

וועדה לתכנון ובנייה: סלאמה אלאטרש (יו"ר המועצה), עזאת אבו חמאד, רמאדן אל סייד, ד"ר איברהאים אבו כף

וועדה למיגור אלימות: סלאמה אלאטרש, מנ"כל כשיבחר, מנהל מחלקת חינוך כשיבחר, סעיד אבו רביעה, אברהאיחם אבו כף, עבד אלחמיד אבו רביעה, ד"ר מחמד אלעתמאין-מפקח, עדל אלגפיר(נוער וסמים), דוד לוי-שוטר

וועדת התקשרויות: מנכ"ל, גזבר, יועמ"ש, מנהל המחלקה הרלוונטי יתווסף לוועדה כחבר מאחת המחלקות השונות

וועדת ביקורת: חדר אלאטרש, וליד תראבין, סעיד אבו רביעה.

חברי ועדת מכרזים: עלי אבו רביעה  ,רמדאן אלסייד ,עזאת אבו חמאד

ועדת הנהלה : עזאת אבו חמאד , ג'אדללה אבו כף ,חדר אטרש

ועדת איכות הסביבה :  (4 חברי מועצה ) סלאמה אלאטרש, ג'אדללה אבו כף , עזאת אבו חמאד, עלי אבו רביעה , ( 2 עובד בכירים אחד בתחום איכות הסביבה) , מהנדסת המועצה, מנהל אגף שפ"ה , (2 נציגי ציבור ) , נציג המשרד לאיכות הסביבה .  
 

כיצד אדע על מה דובר בישיבות מליאה?

איך מבקשים מידע מהמועצה?

בהתאם לחוק חופש המידע, לכל אזרח ישראלי או תושב, הזכות לקבל מידע מרשות ציבורית. לקבלת מידע על המועצה ניתן לפנות בכתב לממונה על חופש המידע במועצה. אין המבקש חייב לציין את הטעם לבקשתו. רצוי להגיש בקשה מפורטת תוך ציון פרטי הפונה: שם, כתובת ,מייל ,טלפון סלולרי כדי שאפשר יהיה ,במידת הצורך, לחזור אליו. לכל פנייה לקבלת מידע על פי חוק חופש המידע יש לצרף תשלום אגרת בקשה בסה"כ 20 ₪. את אגרת הבקשה ניתן לשלם במחלקת הגבייה במועצה או בטלפון 08-6797314.

הבקשה תטופל בהתאם לדרישות והמועדים אשר נקבעו בחוק והיא תועבר לגורמים הרלוונטיים במועצה לשם עיון , טיפול והעברת המידע המבוקש לממונה. חלטה בדבר הבקשה תינתן במהירות האפשרית ולא יאוחר מ-30 יום, מיום קבלתה. הממונה רשאית להאריך את מתן ההחלטה בעוד 30 יום. במידה והחלטת הממונה היא שלילית, עומדים לרשות מגיש הבקשה 30 יום מיום קבלת התשובה, להגיש עתירה לבית הדין המחוזי.

במידה ונדרש תשלום נוסף תמסור הממונה את הדרישה למגיש הבקשה.

עלויות

אגרת בקשה: 20 ₪.

אגרת טיפול לשעה: 30 ₪ (החל מהשעה הרביעית), פטור מאגרת הטיפול בעד 4 שעות הינו מעבר ל 3 שעות הניתנות בכל מקרה במסגרת הגשת הבקשה (כלומר , יינתן פטור עבור 7 שעות עבודה)

אגרת הפקה: לכל עמוד צילום: 0.20 ₪

סכום בסיס לקבלת התחייבות: 149 ₪

היכן אוכל למצוא ספר טלפונים של המועצה?

מי הממונה למניעת הטרדות מיניות במועצה?

מועצת אל קסום פועלת להגברת המודעות הציבורית כמתחייב מהחוק למניעת הטרדה מינית במקומות עבודה.

דרך הגשת התלונה- התלונה תוגש בכתב או בע"פ ע"י המתלונן/ המתלוננת - (לציין שמתייחס לגברים ונשים )או ע"י אדם אחר מטעמו לממונה, הגב' דבורה ראובן ממחלקת הרווחה של מועצת אל קסום.

טלפון:08-6796131

[email protected]

מידע נוסף

איך אני מגיש תלונה?

מבקר המועצה אזורית אל קסום משמש גם כממונה על תלונות הציבור וזאת בהתאם לחוק הרשויות המקומיות (ממונה על תלונות הציבור) התשס"ח-2008.
לפי חוק זה, תושב אשר פנה בתלונה אל אגפי המועצה ולא קיבל מענה הולם לשביעות רצונו, רשאי לפנות למבקר המועצה לבדיקה נוספת. כל פניה נרשמת, בתוך 4 ימי עבודה נוצר קשר עם הפונה. על פי הנוהל התושב חייב לקבל תשובה תוך 30 יום, אלא אם הנושא מורכב ומחייב טיפול ממושך יותר ובמקרה זה נשלחת אליו הודעה על עיכוב. על מנת להגיש תלונה יש למלא את טופס א  או לחילופין להדפיסו לשלוח אותו למבקר המועצה. הפנייה תטופל ותשובה מטעם המועצה תשלח.

היכן אוכל למצוא את דוח המבקר?

מבקר המועצה פועל מכוח החוק, המגדיר את תפקידיו, היקף משרתו, מעמדו ונגישותו למסמכים ומאגרי מידע. מבקר המועצה מגיש דוח ביקורת לפחות אחת לשנה, ובו סיכום פעולות הביקורת שנערכה, פירוט הליקויים שנמצאו, והמלצות למניעת הישנותם. בנוסף, מבקר המועצה רשאי להגיש דוח ביקורת בכל עת שייראה לו. החוק מטיל על מבקר המועצה לבדוק מכלול נושאים בעבודת המועצה ואלו הם היעילות והחיסכון, טוהר המידות, החזקת הרכוש והכספים ודרכי ניהולם, וקיום הוראות הדין. דיווחי המבקר והדיונים בדוחות הביקורת מתנהלים במסלול מוגדר. עם תום הדיונים, מוצגים ממצאי דו"ח מבקר המועצה לעיני תושבי העיר.

דוח ביקורת מספר 2 לשנת 2022 דיון מועצה.docx  

היכן אוכל למצוא את הדוחות הכספים?

תקציב 2021

תקציב 2022

היכן אוכל למצוא דוח לתושב?

חופש המידע - דיווח הממונה על העמדת מידע לציבור:

דיווח ממונה 2020
דיווח ממונה 2021 

מי יכול לעזור לי?

עלי דבסאן
מבקר המועצה
ראניה שאהין
מנהלת לשכה
אמיר אבו כף
עוזר ראש המועצה
 

מה הם זמני קבלת קהל?

זמני קבלת הקהל של מימי הנגב בין השעות 8:00 ועד השעה 15:30 במשרדים בקומה 6 בבניין המועצה שד' שזר 31 ,באר שבע .

 

 

 הצהרת נגישות 

מועצה אזורית אלקסום ("הרשות") רואה חשיבות רבה במתן שירות שוויוני לכלל הלקוחות ובשיפור השירות הניתן ללקוחות עם מוגבלות. לשם כך הושקעו משאבים רבים בהנגשת האתר, במטרה להקל על השימוש בו, וכן להפוך את שירותי הרשות לזמינים יותר עבור אנשים עם מוגבלות.

על פי נתוני עמותת "נגישות ישראל", כ-25-20 אחוז מאוכלוסיית ישראל נתקלים בקשיי נגישות לאינטרנט. הנגשת האתר נועדה אפוא לשפרו כך שיהיה זמין, ידידותי ונוח יותר לשימוש עבור אוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים, הנובעים בין היתר ממוגבלויות מוטוריות שונות, לקויות קוגניטיביות, קוצר רואי, עיוורון או עיוורון צבעים, לקויות שמיעה וכן אוכלוסייה הנמנית על גיל הזהב.

אחריות

הדפים באתר עומדים בתקן בדרגה AA. כלומר, עומדים בקריטריונים של נגישות לרמה AA, המפורטים בהנחיות הנגישות לאינטרנט:
באנגלית: Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0
בעברית: הנחיות לנגישות תכנים באינטרנט WCAG 2.0

חשוב לציין, כי למרות מאמצנו להנגיש את כלל הדפים באתר, ייתכן ויתגלו חלקים או יכולות באתר שטרם הונגשו כדוגמת מסמכים בקובץ PDF ותמונות שהועלו לאתר לפני תחילת שנת 2015.

אנו ממשיכים במאמצים לשפר את נגישות האתר כחלק ממחויבותנו לאפשר שימוש בו עבור כלל האוכלוסייה כולל אנשים עם מוגבלויות.   
אחריות השימוש בתוכנה, ואופן היישום של התוכנה הינו באחריות צד ג' מטעם העירייה שביצע את תהליך הטמעת המוצר.

יצירת קשר

אם במהלך הגלישה באתר נתקלת בבעיה בנושא נגישות נשמח לקבל ממך הערות ובקשות,
זאת באמצעות פנייה לאתר הרשות במייל: [email protected]

הרשות תעשה ככל שביכולה במטרה להנגיש את האתר בצורה המיטבית ולענות לפניות בצורה המקצועית והמהירה ביותר.

הודעה בדבר מקום ציבורי במועצה אזורית אל קסום שחלה לגביו חובת ביצוע התאמות הנגישות לפי חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1

טופס לדיווח נגישות