מכרזי דרושים

טופס הגשת מועמדות

הבהרה: הניסוח בלשון הזכר ומתייחס לשני המינים

מכרזי דרושים
מספר המכרז מועד פרסום שם המכרז נוסח פרסום מסמכי המכרז מועד אחרון להגשה הבהרות
27/19 27/11/2019 מזכיר/ת מחלקת חינוך מיוחד להורדה לחצו כאן 10/12/2019
28/19 27/11/2019 מזכיר/ת גזברות המועצה להורדה לחצו כאן 10/12/2019

עבור לארכיון המכרזים