חיפוש :

תנופת בניית מבני חינוך במועצה האזורית אל קסום שבנגב

משרד החינוך החליט על "הכרה בצורך" בהקמת  82 גני ילדים חדשים במועצה האזורית אל קסום שבנגב. משמעות ההחלטה הינה שהמשרד יתקצב את הקמת הגנים במהלך שנת התקציב הקרובה, התקציב יועבר באופן פרטני לאחר הגשת התכניות על ידי המועצה. כמו כן, אישר המשרד למועצת אל קסום להתחיל בהליך העברתם למבני קבע של כל בתי הספר היסודיים באזורי הקו הכחול המאושר לבנייה. מדובר בשישה בתי ספר, כשהבינוי יעשה בכל בית ספר בצורה הדרגתית, זאת על מנת לאפשר את המשך הפעילות החינוכית התקינה, גם במהלך הבנייה. בנוסף בונה מועצת אל קסום עוד שלושה בתי ספר יסודיים חדשים, באום בטין, מולדה ומכחול ובית ספר תיכון חדש במרעית.

 

באזורים שלא נכללים בקו הכחול המותר לבניית מבני קבע, פועלת המועצה בכדי להוסיף כיתות במבנים יבילים. באל-פורעה עתידות להתווסף 17 כיתות לבית הספר התיכון ועוד 6 גני ילדים, שתי כיתות לבית ספר היסודי ושני גנים בתל ערד, שני גני ילדים באל אמל ושני גני ילדים באל ג'רה.

כל המבנים היבילים ולפחות 30 כיתות במבני קבע טרומיים, עתידים להיות מוכנים עד למועד פתיחת שנת הלימודים בספטמבר, ולספק מקום לימוד ראוי ללפחות 4,000 ילדים.

 

אילן גמליאל, ראש מועצת אל קסום: כשנכנסתי לתפקיד לקחתי על עצמי כמשימה ראשונה במעלה לפתור את בעיית מצוקת כיתות הלימוד. מצוקה אשר הביאה גם לכך שילדים רבים בגילאי שלוש וארבע בהם לא ניתן לאשר הסעות נותרו מחוץ למסגרות חינוכיות, וילדים רבים נוספים נאלצו להעביר זמנים ארוכים בהסעות. בניית בתי הספר וגני הילדים, תאפשר חינוך טוב יותר לילדים, תקל עליהם ועל הוריהם ובסופו של דבר תביא גם לחיסכון ארוך טווח בעלות ההסעות.

 


 תקדים במגזר הבדואי כ-200 בני שבט אלסייד החלו בהליך הסדרת הקרקעות

פתיחת שלוחות הרווחה במרכזים הקהילתיים הרב -תכליתיים במועצת אל-קסום

מסיבת העיתונאים של ראשי הרשויות הבדואיות


פעילות שיקום והסדרה בנחל חברון

איסוף פסולת בתראבין

מיזם כיתה 13 במועצת אל-קסום

כנס בעלי צאן לשנת 2015 במועצת אל-קסום

קייטנות הקיץ במועצת אל-קסום

המירוץ לפתיחת שנת הלימודים

שבוע הילדים והנוער במועצת אל-קסום

ביקור שרת המשפטים איילת שקד ביישוב אל-סייד

היסטוריה במועצה אזורית אל-קסום: חוברו מוסדות החינוך לרשת החשמל של היישוב הבדואי אל-סייד


הרחבת פרויקט איסוף הפסולת במועצת אל-קסום


יום עיון לבעלי עדרי צאן במועצה


ביקור השר להגנת הסביבה החדש אבי גבאי

ביקור השר להגנת הסביבה החדש אבי גבאי

פגישת ראש המועצה והמנכ"ל עם השר הממונה על הטיפול ביישובי הבדואים בנגב.

שבוע העורף הלאומי - תרגיל "נקודת מפנה"

הרשמה למלגות הוואקף המוסלמי
الاعلان عن بدء التسجيل للمنح الدراسية من صندوق الوقف الإسلامي

פעילות יום שיא לנוער

שבוע הבטיחות בדרכים ביישובי המועצה

יושב ראש מפעל הפיס עוזי דיין עורך סיור בישובי המועצה

ביקור השר לאיכות הסביבה עמיר פרץ באום בטין

 

יוני 2015

 

א

ב

ג

ד

ה

ו

ש

 

 

 

1

2

3

4

5

6

 

 

7

8

9

10

11

12

13

 

 

14

15

16

17

18

19

20

 

 

21

22

23

24

25

26

27

 

 

28

29

30

 

 

 

 

 

 דף הבית      |      חדשות      |        פניה למנהל האתר        |       כתובת ומפה      |     צור קשר

2all בניית אתרים